Brak kontroli w obszarze kadrowo-płacowym skutkujący błędami i stratami – jak pomogliśmy klientowi uporządkować obszar kadrowo-płacowy?

Kim jest nasz klient?

Gale Invest to firma specjalizująca się w imporcie nawozów, która współpracowała z biurem rachunkowym odpowiedzialnym za prowadzenie księgowości oraz obsługę kadrową pracowników. Klient zdecydował się na skontaktowanie z nami, ponieważ jego firma przechodziła intensywny rozwój i wzrost zatrudnienia, a dotychczasowe biuro rachunkowe nie nadzorowało odpowiednio obszaru kadrowo-płacowego.

Problemy i wyzwania klienta

Klient borykał się z problemami w dokumentacji pracowniczej, takimi jak błędy, brak kompletności akt pracowniczych, brak procedur związanych z zatrudnieniem oraz wzorów umów zgodnych z obowiązującymi przepisami. Ponadto, brakowało mu wiedzy na temat odpowiedniego prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz przepisów i obowiązków związanych z obszarem kadrowo-płacowym.

Oddeleguj sprawy kadrowe i płacowe ekspertom - odbierz bezpłatną wycenę oraz konsultację

Cele klienta

Gale Invest dążyło do zewnętrznego nadzoru nad całym obszarem kadrowo-płacowym, z odpowiednią osobą do kontaktu z pracownikami oraz która przejmie wszystkie obowiązki związane z tym obszarem. Klient chciał uporządkować dokumentację kadrową oraz przekazać całość działań kadrowo-płacowych specjalistom, aby mógł skupić się na rozwoju firmy.

Jakie działania podjęliśmy?

Aby pomóc klientowi, przeprowadziliśmy audyt kadrowy i przygotowaliśmy zalecenia. Następnie przejęliśmy obowiązki kadrowo-płacowe, udostępniliśmy wzory dokumentów, zweryfikowaliśmy wszystkie rozliczenia pracowników oraz uzupełniliśmy braki w dokumentacji. Wprowadziliśmy również system elektroniczny dla akt pracowniczych i rozliczeń, udostępniając dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za ten obszar.

1. Przeprowadzenie audytu kadrowego i przygotowanie zaleceń.

2. Przejęcie obowiązków kadrowo-płacowych

3. Udostępnienie wzorów dokumentów i umów

4. Weryfikacja wszystkich rozliczeń pracowników.

5. Uzupełnienie braków w dokumentacji

6. Wprowadzenie systemu elektronicznego dla akt pracowniczych i rozliczeń.

7. Udostępnienie danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za obszar kadrowo-płacowy.

Zmagasz się z trudnościami w zarządzaniu kadrami i płacami? Odbierz bezpłatną wycenę oraz konsultację

Rezultaty

W wyniku współpracy z nami, klient nie musi angażować się w żadne czynności związane z kadrami i płacami, a wymiana informacji przebiega sprawnie. Pracownicy są zadowoleni z bieżącego podglądu rozliczeń i możliwości kontaktu z osobą, która posiada wiedzę i może na bieżąco udzielać informacji dotyczących np. urlopu czy zaświadczeń. Klient zyskał spokój, stabilizację działu kadrowego oraz możliwość skupienia się na rozwoju firmy.

 

  1. Klient nie musi angażować się w czynności związane z kadrami i płacami.

  2. Wymiana informacji przebiega sprawnie.

  3. Pracownicy są zadowoleni z bieżącego podglądu rozliczeń.

  4. Pracownicy mają możliwość kontaktu z osobą posiadającą wiedzę i udzielającą informacji na bieżąco.

  5. Klient zyskał spokój i stabilizację działu kadrowego.

  6. Klient może skupić się na rozwoju firmy.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy zewnętrznym działem specjalistów z obszaru kadr i płac. Pomagamy naszym klientom w obniżeniu kosztów w tym obszarze i rozliczamy się wyłącznie za wykonaną pracę. Ponadto przejmujemy na siebie odpowiedzialność i reprezentujemy Twoją firmę przed US, ZUS i PIP w przypadku kontroli. Zapewniamy wygodne narzędzia cyfrowe, które ułatwią Ci monitoring, wymianę dokumentów czy zawieranie umów. Wszystko to także w prostej aplikacji.

Zastanawiasz się, jak usprawnić procesy kadrowo-płacowe? Jesteśmy tu, aby Ci pomóc!