Leasing i outsourcing pracownikówPracownik do wynajęcia? To możliwe z agencją doradztwa personalnego Level Work! Oferujemy Państwu nowoczesne formy zatrudnienia takie jak leasing i outsourcing pracowników, które niosą za sobą wiele korzyści i sprawdzają się w nietypowych sytuacjach.

Są to rozwiązania dedykowane firmom potrzebującym pracowników sezonowych, pracowników na zastępstwo w sezonie urlopowym czy np. w trakcie urlopu macierzyńskiego lub też skierowane do zakładów poszukujących dodatkowych osób niezbędnych do realizacji dużego przedsięwzięcia. Z leasingu pracowników warto skorzystać również wtedy, gdy firma rozwija się, ale nie stać jej jeszcze na stworzenie dodatkowych etatów lub gdy powiększenie zespołu wiązałoby się z przekroczeniem ustawowych limitów (np. składki na fundusz socjalny, PFRON itp.). Takie rozwiązanie cenią sobie również przedsiębiorstwa, które w wyjątkowych sytuacjach korzystają z doraźnego wsparcia specjalistów.

Leasing pracowników to korzystne rozwiązanie

Leasing i outsourcing pracowników polega na tym, że pracownik zatrudniany jest nie przez firmę, w której pełni obowiązki, lecz przez agencję pracy. Dzięki temu pracodawca obniża koszty zatrudnienia, ponieważ płaci jedynie za przepracowane godziny pracownika (roboczogodziny) i nie ponosi innych zobowiązań finansowych. Ponadto unika szeregu formalności i obowiązków kadrowych oraz nie organizuje procesu rekrutacyjnego. Zyskuje możliwość określenia elastycznego czasu umowy, a dodatkowo ma okazję sprawdzić pracownika przed zatrudnieniem go na stałe.