Obsługa kadrowo płacowa

Zajmujemy się pełną obsługą kadrowo- płacową przedsiębiorstw!
Przejmujemy wszystkie obowiązki administracyjne zapewniając firmom oszczędność. Poprowadzimy
sprawy kompleksowo dzięki czemu przedsiębiorstwa zyskują m.in. bezpieczeństwo prawne.

  • Kompletowanie i prowadzenie dokumentów pracowniczych

  • Obsługa administracyjna pracowników/ zleceniobiorców

  • Naliczanie wynagrodzeń, składek ZUS, podatku i tworzenie listy płac

  • Przygotowywanie deklaracji ZUS oraz PIT

  • Udostępnienie platformy dla pracowników i pracodawców  do elektronicznego zawierania umów,

    wymiany dokumentów, uzupełnianie grafików