Obsługa kadrowo płacowa

Obsługa kadrowo-płacowa

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze kadrowo –płacowej pracowników. Przejmujemy wszystkie obowiązki administracyjne, a nasi klienci otrzymują profesjonalną opiekę nad obszarami kadrowo płacowymi ich firm. Korzystając z naszych usług zredukujesz  koszty stałe w dziale kadr i płac. Rozliczamy się wyłącznie za wykonaną pracę! Dodatkowo, co obecnie jest niezwykle istotne przekażesz pełną odpowiedzialność za prawidłowe naliczanie płac i dokumentację pracowniczą naszej Agencji. To my będziemy reprezentować Twoją firmę przed US, ZUS i PIP w przypadku kontroli. Korzystamy z najnowszych technologii w związku z czym Twoja firma zyska dostęp do platformy dla pracowników i pracodawców dzięki której możliwa jest m.in elektroniczna wymiana dokumentów i zawieranie umów.

W ramach outsourcingu kadrowo-płacowego zapewniamy: 

  • przygotowywanie, kompletowanie i rozliczanie umów o pracę oraz cywilnoprawnych 
  • obsługę administracyjną pracowników/ zleceniobiorców, rozliczanie urlopów, delegacji itp.
  • naliczanie wynagrodzeń, składek ZUS, podatku – tworzenie listy płac i prowadzenie dokumentacji związanej z wynagrodzeniami
  • przygotowywanie deklaracji ZUS oraz PIT
  • nadzór nad sprawami związanymi z BHP oraz badaniami lekarskimi
  • Udostępnienie platformy dla pracowników i pracodawców  do elektronicznego zawierania umów, wymiany dokumentów, uzupełnianie grafików
  • doradztwo z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi