„Człowiek własną pracą i wysileniem do wszystkiego dojść może”

– Adam Mickiewicz