W ramach akcji #szukamymedyka dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie
poszukujemy Kandydata/ki na stanowisko:

Branża: medyczna
Miejsce pracy: Kościerzyna

Opis stanowiska:
• wykonywanie czynności diagnostyki laboratoryjnej zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej,
• pobieranie, rejestrowanie, przyjmowanie oraz dystrybucja materiału do badań,
• wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej,
• autoryzacja wyników badań,
• uczestnictwo w bieżących zadaniach laboratorium.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe
• aktualne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,
• uprawnienia serologiczne (preferowane),
• dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, komunikatywność ,
• zaangażowanie w powierzone obowiązki,

Oferujemy:
• pewną umowę o pracę na cały etat
• atrakcyjne wynagrodzenie w zależności od posiadanego doświadczenia,
• bezpośrednie zatrudnienie w szpitalu

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesyłanie CV na rekrutacja5@levelwork.pl wpisując w temacie nazwę stanowiska.

Prosimy o dodanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu obecnych i przyszłych rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
W temacie e-maila prosimy umieścić numer referencyjny DIAG/2020.
Prosimy o zawarcie w CV poniższej klauzuli (zgody kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych):
Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji. Oświadczam, że posiadam wiedzę, że administratorem moich danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie (83-400), przy ul. Piechowskiego 36.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych to: Walenty Narloch, adres mailowy walenty.narloch@szpital.koscierzyna.pl, tel. (58) 686-01-17
Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie mojej dobrowolnej zgody. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania dokonanego przez Administratora na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przeze mnie zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której będę brać udział.
Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której biorę udział. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

UWAGA:
Zgłoszenia bez wskazania numeru referencyjnego oraz bez wymaganej klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zawierające klauzulę o wadliwej treści nie będą rozpatrywane.

Prosimy o dopisek klauzuli:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)."

Aplikuj

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Podziel się

Oferty pracy