Rekrutacja pracowników

Stworzenie profilu stanowiska.Redagowanie oraz publikacje ofertę pracy. Aktywne wyszukiwanie potencjalnych kandydatów.

Przeprowadzenie selekcji wstępnej kandydatów pod kątem wymagań i kwalifikacji postawionych w zamówieniu.

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych skupiając się na weryfikacji kompetencji kandydata. Sprawdzenie referencji

Przedstawienie najlepszych kandydatów spełniających Państwa kryteria. Ustalenie ostatniego etapu rekrutacji bezpośrednio u Państwa w firmie.

Rozliczenie success fee tylko za zatrudnionych kandydatów!