Leasing i outsourcing pracowników

Kompleksowe przeprowadzenie rekrutacji zgodnie z Państwa oczekiwaniami, zatrudnienie odpowiednich kandydatów i skierowanie ich do Państwa firmy. W każdym momencie można wymienić pracowników.

Przejęcie wszystkich obowiązków kadrowo płacowych, w tym naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń pracownikom, naliczanie i odprowadzanie zobowiązań publiczno-prawnych (Zus oraz podatek), pełna obsługa kadrowa pracowników etc.

Redukcja kosztów zatrudnienia nawet o 30% poprzez brak kosztów rekrutacyjnych, obsługi kadrowo płacowej, opłat związanych z PEFRON, ZFŚP i służby BHP w przypadku przekroczenia progów zatrudnionych.

Szybka reakcja w sytuacjach kryzysowych - dostarczamy pracownikówtylko wtedy gdy występuje zapotrzebowanie, w przypadku braku zapo- -trzebowania pracownicy wracają do Agencji. Dajemy możliwość sprawdzenia pracownika przed chęcią związanisię z nim na stałe.

Rozliczanie tylko za przepracowane godziny pracowników!