Usługi

Leasing pracowniczy i praca tymczasowa

Leasing pracowników to korzystne rozwiązanie

Pracownik do wynajęcia? To możliwe z agencją Level Work! Oferujemy nowoczesne formy zatrudnienia takie jak leasing i outsourcing pracowników, które niosą za sobą wiele korzyści i sprawdzają się w nietypowych sytuacjach. Są to rozwiązania dedykowane firmom potrzebującym

  • pracowników sezonowych,
  • pracowników na zastępstwo w sezonie urlopowym
  • czy np. w trakcie urlopu macierzyńskiego
  • lub też skierowane do zakładów dodatkowych osób niezbędnych do realizacji dużego przedsięwzięcia.

Z leasingu pracowników warto skorzystać również wtedy, gdy firma rozwija się, ale nie stać jej jeszcze na stworzenie dodatkowych etatów lub gdy powiększenie zespołu wiązałoby się z przekroczeniem ustawowych limitów (np. składki na fundusz socjalny, PFRON itp.). Takie rozwiązanie cenią sobie również przedsiębiorstwa, które w wyjątkowych sytuacjach korzystają z doraźnego wsparcia specjalistów. 

Leasing i outsourcing pracowników

Leasing i outsourcing pracowników polega na tym, że pracownik zatrudniany jest nie przez firmę, w której pełni obowiązki, lecz przez agencję pracy. Dzięki temu pracodawca obniża koszty zatrudnienia, ponieważ płaci jedynie za przepracowane godziny pracownika (roboczogodziny) i nie ponosi innych zobowiązań finansowych. Ponadto unika szeregu formalności i obowiązków kadrowych, nie organizuje też procesu rekrutacyjnego. Zyskuje możliwość określenia elastycznego czasu umowy, a dodatkowo ma okazję sprawdzić pracownika przed zatrudnieniem go na stałe.

Powiedz nam, jakiego pracownika szukasz, a my zajmiemy się resztą.

Wykorzystaj nasze kontakty i uzupełnij swoje kadry. Potrzebujesz talentów z rynku? Wiemy, jak do nich dotrzeć. Nasze metody oceny zapewniają wysokiej jakości kandydatów. Nie masz czasu lub zasobów na przeprowadzenie skutecznej rekrutacji? Pozwól nam się tym zająć!

Praca tymczasowa

W życiu firmy pojawia się wiele sytuacji, w których najkorzystniejsze rozwiązanie stanowi zatrudnienie pracownika tymczasowego. Wtedy właśnie najwygodniej jest sięgnąć po pomoc agencji pracy Level Work. Z nami nie musisz przeprowadzać długotrwałych procesów rekrutacji i masz dostęp do bazy kandydatów gotowych do natychmiastowego podjęcia pracy. Odciążycie w ten sposób dział HR swojej firmy oraz szybko zareagujecie na zmieniające się potrzeby przedsiębiorstwa.

Nie tylko na wakacje

Praca tymczasowa najczęściej sprawdza się w okresie wakacyjnym, kiedy to część naszych stałych pracowników przebywa na urlopie, w trakcie zwolnień lekarskich czy urlopów macierzyńskich, a także w kluczowych dla firmy sezonach. Pracodawcy równie chętnie korzystają z pomocy agencji pracy tymczasowej, kiedy potrzebują zastąpienia pracownika niespełniającego oczekiwań osobą o odpowiednich kwalifikacjach. Nasi klienci szczególnie cenią sobie odciążenie od obowiązków kadrowo-płacowych oraz możliwość poznania pracownika przed zatrudnieniem go na stałe.

Przejęcie wszystkich obowiązków kadrowo płacowych, w tym naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń pracownikom, naliczanie i odprowadzanie zobowiązań publiczno-prawnych (Zus oraz podatek), pełna obsługa kadrowa pracowników etc.

Przeprowadzenie selekcji wstępnej kandydatów pod kątem wymagań i kwalifikacji postawionych w zamówieniu.

Redukcja kosztów zatrudnienia nawet o 30% poprzez brak kosztów rekrutacyjnych, obsługi kadrowo płacowej, opłat związanych z PEFRON, ZFŚP i służby BHP w przypadku przekroczenia progów zatrudnionych.

Szybka reakcja w sytuacjach kryzysowych - dostarczamy pracownikówtylko wtedy gdy występuje zapotrzebowanie, w przypadku braku zapo- -trzebowania pracownicy wracają do Agencji. Dajemy możliwość sprawdzenia pracownika przed chęcią związanisię z nim na stałe.

Rozliczanie tylko za przepracowane godziny pracowników!

Jak możemy Ci pomóc?