Rekrutacja osób niepełnosprawnych

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych to korzyści nie tylko ekonomiczne


Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, będące normą w krajach zachodnich, dzięki sprzyjającej polityce państwa stało się popularne również w Polsce. W ostatnich latach przełamane zostały bariery pracodawców i pracowników, dzięki czemu specjaliści dotknięci niepełnosprawnością coraz częściej wzbogacają zespoły dużych i małych firm.

Zatrudnienie osoby z orzeczeniem niepełnosprawności niesie dla Państwa możliwość wygenerowania dodatkowych oszczędności, ponieważ uzyskacie zwolnienie z obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych. W niektórych przypadkach można ubiegać się także o refundację części wynagrodzenia. Dodatkowo zatrudnianie niepełnosprawnych pozytywnie wpływa na wizerunek firmy, pokazując jej otwartość.

Nasza agencja zajmuje się pozyskiwaniem oraz selekcją osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Dzięki współpracy z fundacjami, uczelniami i stowarzyszeniami oraz własnym bazom kandydatów sprawnie znajdziemy dla Państwa firmy osobę o wymaganych kompetencjach.